ELIIS konfidencialitātes politika un sīkdatnes

Personas datu apstrāde

 • Personas identifikācijas un saziņas nolūkos Edukas Latvia SIA apstrādā šādu personisko informāciju:
  • ELIIS lietotāja vārds un uzvārds;
  • ELIIS lietotāja identifikācijas kods;
  • ELIIS lietotāja kontaktinformācija - tālruņa numurs, mājas adrese, e-pasta adrese;
 • Lai reģistrētos un varētu izmantot ELIIS informācijas sistēmu, jums ir jāpiekrīt ELIIS konfidencialitātes politikai.
 • Ja lietotājs nepiekrīt, ka Edukas Latvia SIA apstrādā lietotāja personisko informāciju, kas nepieciešama lietotāja identifikācijai (ieskaitot personas kodu, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi), Edukas Latvia SIA nespēs garantēt lietotājam tiesības izmantot ELIIS.
 • Ja lietotājs nav iesaistīts kādā no lomām (pašvaldības darbinieks, vecāks, bērnudārza direktors, skolotājs, ēdināšanas uzņēmums, u.c,), un lietotājam nav neviena izskatāmā pieteikuma par tiesībām uz lomu, lietotājs tiek automātiski dzēsts no ELIIS pēc 12 mēnešiem.
 • Ja lietotājs nav iesaistīts nevienā no lomām (pašvaldības darbinieks, vecāks, bērnudārza direktors, skolotājs, ēdināšanas uzņēmums, u.c,), un lietotāja pieteikums uz kādu no lomām nav izskatīts un apstiprināts 12 mēnešu laikā, tad lietotājs tiks automātiski dzēsts no ELIIS pēc 12 mēnešiem.
 • ELIIS lietotāju dati tiek uzglabāti līdz 7 (septiņiem) gadiem.
 • Edukas Latvia SIA nav atbildīgs par ELIIS lietotāja ievadītās informācijas precizitāti, pilnīgumu un atbilstību.
 • PII, kas ievadījis datus Eliis programmā, ir atbildīgais ievadīto datu apstrādātājs. Edukas Latvia SIA ir pilnvarots apstrādātājs.
 • Piekrītot konfidencialitātes politikai, lietotājs atļauj, ka ELIIS var sūtīt ziņojumus, kas saistīti ar sistēmu vai pakalpojumiem, kā arī uz aktivitāšu paziņojumiem balstītus ziņojumus uz lietotāju e-pasta adresi. Lietotājs var atteikties no ne-sistēmas ziņojumu saņemšanas ELIIS programmas sadaļā "Mani iestatījumi".
 • Edukas Latvia SIA neizpauž un neizplata personas datus trešajām pusēm, izņemot gadījumus, ja:
  • tiesības pieprasīt piekļuvi personas datiem par sevi un savu bērnu;
  • šādu pienākumu nosaka likums;
  • ir nepieciešams atrisināt pieteikumu;
  • persona ir devusi savu piekrišanu.
 • Edukas Latvia SIA ir tiesības izsniegt datu kopsavilkuma izvilkumus izglītības iestādēm un Izglītības un zinātnes ministrijai.
 • Piekrītot personas datu apstrādei, lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu, iesniedzot parakstītu pieteikumu Edukas Latvia SIA elektroniski – uz e-pastu info@eliis.lv.
 • Piekrišanas atsaukšana nepadara par nelikumīgu personas datu apstrādi, kas notikusi pirms piekrišanas atsaukšanas.
 • Neatkarīgi no piekrišanas atsaukšanas, Edukas Latvia SIA var turpināt apstrādāt personas datus, ja personas datu apstrādei (vai tās daļai) ir kāds cits juridisks pamats.

Lietotāja datu aizsardzības tiesības

 • ELIIS lietotājam ir šādas tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi:
  • tiesības pieprasīt piekļuvi personas datiem par sevi un savu bērnu;
  • tiesības pieprasīt datu labošanu;
  • tiesības pieprasīt datu dzēšanu;
  • tiesības ierobežot personas datu apstrādi;
  • tiesības iebilst pret personas datu apstrādi;
  • tiesības iesniegt sūdzību Datu aizsardzības uzraudzītājam;
  • tiesības pieprasīt personas datu pārsūtīšanu jaunam pilnvarotam apstrādātājam;
  • tiesības uzdot jautājumus, kas saistīti ar viņa / viņas personas datu apstrādi, Edukas Latvia SIA pa e-pastu info@eliis.lv.
 • Iepriekš minēto tiesību izmantošana ir saistīta ar pieņēmumiem un ierobežojumiem, kas izriet no Eiropas Savienības Vispārīgas datu aizsardzības regulas un Latvijas Republikas likumiem.
 • Lai izmantotu tiesības, lietotājam ir jāiesniedz rakstisks vai elektronisks pieteikums uz ELIIS e-pastu info@eliis.lv, norādot, kuras tiesības tiek pieprasītas. Ja nepieciešams, Edukas Latvia SIA lūgs lietotājam papildu informāciju, lai pabeigtu pieprasījumu.
 • Ja ir izpildīti priekšnoteikumi tiesību izmantošanai, Edukas Latvia SIA izpilda pieteikumu 1 (viena) mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja nepieciešams, Edukas Latvia SIA var pagarināt pieteikuma izskatīšanas termiņu par 2 (diviem) mēnešiem, paziņojot par to lietotājam.
 • Ja Edukas Latvia SIA ir pamats pieprasījuma atteikšanai, Edukas Latvia SIA 1 (viena) mēneša laikā nosūta pamatotu atteikuma lēmumu.

Vispārīgie iestatījumi

 • ELIIS ļoti nopietni uztver Jūsu privātumu un personas datu aizsardzību. Lai ELIIS programma būtu droša izmantošanai, mūsu darbinieki un cilvēki, kuri ir atbildīgi par ELIIS administrēšanu, ievēro mūsu konfidencialitātes principus un vienmēr ir informēti par visām izmaiņām, kas saistītas ar personas datu drošību.
 • Lai aizsargātu ELIIS no nesankcionētas piekļuves un informāciju ELIIS programmā no neatļautām izmaiņām, pārkāpumiem vai datu izpaušanas, mēs izmantojam SSL, lai šifrētu datu apmaiņu. Tas nodrošina, ka visi dati starp lietotāja datoru vai mobilo ierīci un ELIIS serveriem vienmēr ir droši šifrēti.
 • Ievadot svešu e-pasta adresi savā profilā, Jūs varat padarīt savu kontu un personas informāciju redzamu svešiniekam. Lai izvairītos no pārpratumiem, iesakām rūpīgi pārbaudīt Jūsu personiskās informācijas precizitāti.

Sīkdatnes

 • ElLIIS izmanto teksta failus, kurus sauc par sīkdatnēm, lai uzlabotu ELIIS lietotājdraudzīgumu, palīdz pārvietot lapas, sekot līdzi sesiju datiem un palīdz Edukas Latvia SIA ar modernu plānošanu.
 • Sīkfails ir neliela apjoma teksta fails, ko ELIIS tīmekļa serveris nosūta lietotāja interneta pārlūkprogrammai, un tas tiek saglabāts lietotāja datorā vai viedierīcē. Sīkfaili ļauj iegaumēt lietotāja preferences (piemēram, valodas izvēli) vai izlaist katru atsevišķu ierakstīšanos programmā, ja lietotājs noklikšķina uz opcijas "atcerēties mani", pirmo reizi apmeklējot un ierakstoties ELIIS programmā.
 • ELIIS izmanto šādus sīkfailus:
  • Funkcionalitātes un veiktspējas cepumi - šie sīkfaili atbalsta ELIIS tīmekļa vietnes darbību un funkcionalitāti. Izmantojot šos sīkfailus, vietne identificē lietotāju un, ja vēlaties, atceras klienta ierakstīšanās informāciju.
  • Analītikas sīkfaili - Google Analytics pakalpojums, kas atbilst Google konfidencialitātes politikai, tiek izmantots, lai piekļūtu lietotāju statistikai.
  • Multivides prezentācijās izmantotie sīkfaili, kas reģistrē tehnisko informāciju, kas nepieciešama video vai audio atskaņošanai, piemēram, attēla kvalitāte, tīkla savienojuma ātrums un buferizācijas parametri.
 • Lietotājam ir tiesības atteikties saglabāt sīkdatnes datorā. Ja nepieciešams, lietotājam ir jāmaina sava interneta pārlūkprogrammas iestatījumi. Lai iegūtu papildinformāciju par sīkdatnēm un to ierobežojumiem, dodieties uz vietni http://www.dvi.gov.lv/lv/jaunumi/sikdatnu-lietosana-timekla-vietne-dvi-gov-lv/.
 • Bloķējot sīkfailus, lietotājam jāņem vērā, ka visi ELIIS elementi lietotājam vairs var nebūt pieejami.

Konfidencialitātes politikas un sīkdatņu izmaiņas

 • ELIIS konfidencialitātes principi un sīkfailu izmantošana mainās līdz ar interneta attīstību, un tādēļ dažreiz mums arī tās ir jāuzlabo. Šajā vietnē vienmēr ir pieejama jaunākā sīkdatņu izmantošanas un konfidencialitātes politikas versija.

Jautājumi

 • Ja Jums ir radušies jautājumi par Jūsu konfidencialitātes pārkāpumu, ELIIS konfidencialitātes politiku vai sīkdatnēm, kas tiek izmantotas ELIIS programmā, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu info@eliis.lv.